1. Polska 8 lotów
2. Hiszpania 2 loty
3. Niemcy 2 loty
4. Wielka Brytania 2 loty
5. Włochy 2 loty